Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Sprawozdanie finansowe Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków za 2017 rok
Sprawozdanie finansowe Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków
za 2017 rok
23.10.2018 więcej
Sprawozdanie finansowe Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego za rok 2017
Sprawozdanie finansowe Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i
Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego za rok 2017
20.09.2018 więcej
Sprawozdanie finansowe Instytutu Lotnictwa za 2017 rok
Sprawozdanie finansowe Instytutu Lotnictwa za 2017 rok
10.09.2018 więcej
Sprawozdanie finansowe Instytutu Badawczego Opakowań COBRO w Warszawie
Sprawozdanie finansowe Instytutu Badawczego Opakowań COBRO w
Warszawie
04.09.2018 więcej
Sprawozdanie finansowe Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP za 2017 rok
Sprawozdanie finansowe Przemysłowego Instytutu Automatyki i
Pomiarów PIAP za 2017 rok
23.08.2018 więcej
Sprawozdanie finansowe Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM za 2017 r.
Sprawozdanie finansowe Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej
ITAM za 2017 r.
22.08.2018 więcej
Sprawozdanie finansowe Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" za 2017 r.
Sprawozdanie finansowe Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej
"Blachownia" za 2017 r.
20.08.2018 więcej
Sprawozdanie finansowe POLMATEX - CENARO
Sprawozdanie finansowe instytutu badawczego pn. Centralny
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX -
CENARO w Łodzi.
16.08.2018 więcej
Sprawozdanie finansowe Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania za 2017 r.
Sprawozdanie finansowe Instytutu Zaawansowanych Technologii
Wytwarzania za 2017 r.
14.08.2018 więcej
Sprawozdanie Instytutu Metali Nieżelaznych
Sprawozdanie Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach za 2017
rok.
02.08.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się